Friday, October 23, 2009

Tokoh Islam
Tokoh Islam

Abul A'la Almaududi

Beliau dilahirkan di Aurangbad (Hyderabad) pada 25 September 1903M. Pada mulanya ia bertugas sebagai wartawan muda yang sangat aktif. Ketika baru berusia 17 tahun, beliau telahpun menjadi ketua akhbar harian "Taj" dan kemudian menjadi ketua 'al-Jami'ah', salah satu akhbar harian Islam yang paling berpengaruh dan dikenali pada awal kurun ke 20 di India.

Pada ketika usianya meningkat 26 tahun (1929M) beliau telah menunjukkan kebolehan dan kemampuannya dalam Ilmu Islam iaitu dengan menyumbangkan sebuah karya ilmiah yang terkenal 'al-Jihad fil Islam' yang merupakan satu-satunya buku yang penting sebagai kajian dan rujukan dalam bidang ini. Dan pada 1932M beliau telah berjaya menerbitkan sebuah majalah buletin yang bernama "Tarjuman Al-Quran". Majalah ini telah memainkan peranan yang hebat sekali dalam membangkitkan semangat perjuangan Islam dalam usaha menentang penjajah dan pemerintah-pemerintah Taghut -di Benua Kecil India- Pakistan khususnya dan di dunia Islam umumnya.

Dalam tahun 1941M, dengan usahanya yang gigih, beliau telah mendirikan satu gerakan Islam yang bernama 'al-Jamaati Islami' yang hingga kini terkenal sebagai satu-satunya gerakan yang sangat berpengaruh dan kuat berpegang kepada aqidah Islam. Pada tahun 1948M (ketika Pakistan diisytiharkan merdeka dari penjajah Inggeris), beliau telah ditangkap, iaitu setelah dikeluarkan buku beliau yang bertajuk 'Undang-undang dan Perlembagaan Islam' yang memberikan kritikan panas terhadap pemerintahan yang tidak mahu mengembalikan undang-undang Islam sebagai dasar pemerintahan negara. Antara isinya kandungannya tertulis:

"Umat Islam di Pakistan pada keseluruhannya dijiwai oleh semangat dan ruh Islam. Mereka bercita-cita supaya negara ini benar-benar dijalankan dengan undang-undang Islam, tetapi sebaliknya pemerintah yang menerima kekuasaan politik dari penjajah Inggeris telah mabuk dengan fikiran-fikiran dan kebudayaan sekularisma barat..."

Setelah 20 tahun lamanya di dalam tahanan, maka akhirnya beliau telah dibebaskan. Menjelang tahun 1953M, beliau telah ditangkap lagi kerana kegiatan dakwah yang dipandang bahaya oleh pemerintah. Kali ini beliau dijatuhkan hukuman mati, tetapi beliau diberi peluang supaya membuat rayuan dan meminta kasihan belas dari pemerintah. Beliau dengan tegasnya berkata:

"...saya lebih baik menyerah jiwa raga saya kepada Allah daripada mengemis kepada seseorang pemerintah yang zalim. Jika memang Tuhan menghendaki, maka dengan ikhlas saya menyerahkan jiwa raga saya ini. Tetapi jika bukan dengan kehendakNya, apa pun yang diperbuat, mereka tak akan dapat melakukan sesuatu pun atas diriku..!"

Dan memang benar, sesudah 26 bulan berada dalam tahanan, menjelang tahun 1955M beliau telah dibebaskan atas keputusan Mahkamah Tinggi. Beliau kembali bergiat dan terus bergiat dalam mempertahankan kesucian Agama Allah dari pencabulan manusia dan pemerintahan taghut.

Dalam meneruskan perjuangan suci, beliau telah menyumbangkan banyak buah karya kepada dunia Islam. Karya-karya atau buku-buku beliau tak kurang dari 60 buah, yang menjelaskan tentang Islam dari berbagai aspek. Sebuah buku yang hebat dan sangat kena dengan para pemuda, telah ditulis hasil dari ceramah beliau yang disampaikan di Makkah pada musim Haji tahun 1381H (Mei 1962). Ia dibukukan dalam bahasa Arab dengan tajuknya "Wajibat as-Syababul Muslim al-Yawm" (Tanggungjawab Pemuda Islam Hari ini).


Hasan Albana

Kelahiran Imam Al-Banna

Imam Asy-Syahid Hasan Ahmad Abdurrahman Al-Banna lahir pada Ahad, 25 Sya’ban1324 Hijriah, yang bertepatan dengan 14 Oktober 1906 di daerah Dhuha di Mahmudiyah, sebuah kawasan dekat Iskandariyah, tepatnya di kota Buhairah, Mesir. Beliau adalah anak sulung dari kedua orang tua yang berkebangsaan Mesir, tepatnya dari daerah Syamsirah Bindarfuh di wilayah Mudiriah Barat dahulu, atau yang sekarang dikenal dengan Kota Kafr Asy-Syaikh.Beliau adalah anak sulung dari Syaikh Ahmad Abdurrahman Al-Banna yang terkenal dengan gelar As-Sa’atiy, lantaran profesinya sebagai tukang reparasi jam. Syaikh Ahmad adalah seorang ulama hadits, beliau menyusun sanad-sanad Imam Empat (dalam bidang hadits) menurut urutan bab-bab Fiqh. Beliau memiliki sejumlah karya dalam bidang hadits, diantaranya adalah “Badai” Al-Minan fi Jam’I wa Tartib Musnad Asy-Syafi’I wa As-Sunan” dan beliau juga memberi komentar atas Musnad Imam Ahmad bin Hambal yang diberi nama “Syarh Bulugh Al-Amani min Asrar Al-Fath Ar-Rabani”. Beliau mengakui dirinya termasuk murid dari Imam Muhammad Abduh.

Ibunda Imam Al-Banna adalah seorang perempuan terhormat bernama Ummu Sa’ad Ibrahim Shaqar. Ayahandanya adalah seorang pedagang binatang ternak di Desa Syamsirah, termasuk wilayah Mahmudiyah, di tepi kedua sungai Nil, desa yang sama dengan tempat tinggal ayah Imam Al-Banna.

Ibunya adalah seorang wanita yang cerdas, pemimpin, punya wawasan tentang masa depan. Di sisi lain, ibunya juga mempunyai sifat yang sangat dominan, yaitu keras kepala. Jika ia mengambil suatu keputusan, maka susah baginya untuk menarik kembali keputusan itu. Sifat inilah yang menurun kepada– Imam Al-Banna – anak sulungnya, begitu pula dengan kerupawanan wajahnya. Namun, sifat keras kepala ini kemudian menjelma menjadi sifat keras lainnya, yaitu keras kemauan dan bertekad baja, dan sifat ini hanya menurun kepadanya dan saudara kandungnya, Abdul Basith rahimahullah.

Sedangkan saudara-saudara Hasan Al-Banna, yang pertama adalah Abdurrahman, pendiri kelompok Al-Hadharah Al-Islamiyah di Kairo, yang bergabung dengan Al-Ikhwan ketika Imam Hasan Al-Banna pindah ke Kairo dan ia menjadi salah seorang anggota Ikhwan yang menonjol. Kedua, Fatimah (istri Al-Ustadz Abdul Hakim ‘Abidin). Ketiga, Muhammad yang wafat di bulan Maret 1990 M atau bulan Sya’ban 1410 Hijriah. Keempat, Abdul Basith, ia adalah seorang polisi yang setia menemani Imam Hasan Al-Banna sebelum terjadinya pembunuhan. Kelima, Zainab yang sampai wafatnya masih dalam keadaan perawan. Keenam, Al-Ustadz Ahmad Jamaluddin (ia adalah seorang penulis dan pengarang buku yang terkenal dengan nama Jamal Al-Banna). Ketujuh, Fauziah (istri Al-Ustadz Abdul Karim Manshur, seorang pengacara yang menemani Imam Hasan Al-Banna di malam syahidnya hingga peluru-peluru yang mematikan menembusnya).Pembentukan wawasan keilmuan Imam Hasan Al-Banna melalui pendidikan formalnya di Madrasah Ar-Rasyad lalu Madrasah I’dadiyah, Madrasah Mu’allimin Awwaliyah dan di Universitas Daul Ulum. Imam Hasan Al-Banna menyelesaikan kuliahnya di Darul Ulum, Kairo. Beliau menggeluti profesi sebagai guru di sekolah dasar. Dalam pada itu beliau sempat berpindah dari satu kota ke kota lain. Namun profesi yang sesungguhnya adalah menyeru umat agar mengamalkan Al Qur’an dan berpegang teguh kepada Sunnah Nabi yang agung, Muhammad SAW. Lewat tangan beliau Allah SWT telah berkenan memberi petunjuk kepada puluhan ribu mahasiswa, buruh, petani, pedagang dan berbagai golongan masyarakat yang lain.

Untuk beberapa waktu lamanya beliau menetap di Ismailiyah, kota di mana beliau mendirikan kantor pertama Ikhwanul Muslimin bersama beberapa pengikutnya. Beliau kemudian menyebarkan dakwahnya secara luas melalui serangkaian ceramah dan penerbitan. Tuntutan dakwah selanjutnya mendorong beliau mengunjungi semua kota dan desa yang bisa didatangi untuk menyampaikan dakwahnya. Kerja keras itu akhirnya memang membuahkan hasil yang gemilang. Dalam waktu yang relatif singkat, gerakan dakwah beliau telah memiliki cabang di hampir seluruh penjuru Mesir. Dakwah beliau tidak terbatas pada kaum pria saja, tetapi juga menyentuh kalangan wanita. Bahkan di Ismailiyah beliau mendirikan ‘Ma’had Ummahatul Muslimin’ sebagai tempat pendidikan Islam khusus bagi para muslimah.Beberapa waktu kemudian beliau dipindahkan ke Kairo, maka kantor pusat dan kediaman pemimpin Ikwhanul Muslimin pun berpindah. Di tengah ibu kota Mesir ini, dakwah beliau cepat tersebar secara luas. Dakwahnya tampak begitu terang, seterang mentari yang terbit di pagi hari. Dalam tempo yang relatif singkat, jumlah anggota Ikhwanul Muslimin telah mencapai angka setengah juta orang.

Para penguasa kala itu yang nota bene merupakan boneka-boneka Inggris segara merasakan perkembangan seperti ini sebagai ancaman besar. Mereka berusaha keras menjauhkan Imam Syahid Hasan Al-Banna dari kancah politik. Namun, upaya itu tak pernah bisa menghentikan tekad dan langkah beliau. Lihatlah, bagaimana beliau dengan gagah memperkenalkan Islam sebagai akidah dan ibadah, tanah air dan kebangsaan, kelembutan dan kekuatan, moral dan budaya, serta hukum.

Di kota Kairo ini pula beliau mendirikan harian Ikwhanul Muslimin sebagai mimbar bagi tulisan-tulisan beliau, di samping mimbar-mimbar ceramahnya. Ketika terjadi tragedi Palestina, beliau segera mengirimkan pasukan Ikhwanul Muslimin ke sana. Sungguh, sejarah telah menjadi saksi betapa tegar dan bersemangatnya pasukan sukarelawan itu. Mereka bahkan telah berhasil menyerang jantung pertahanan Israel saampai ke ambang pintu Tel Aviv. Akan tetapi, sebuah tragedi yang lebih besar dan memilikukan terjadi saat itu : Raja Farouq menandatangani perjanjian damai dengan Israel serta menangkapi seluruh pemimpin dan pasukan Ikhwanul Muslimin.

Cerita belum selesai sampai disini. Kaum imperialis beserta bonkea-boneka mereka selanjutnya menyusun sebuah konspirasi besar untuk membunuh Hasan Al-Banna.

Di tengah hiruk pikuk kota Kairo, tepatnya di depan kantor pusat organisasi “Asy-Syubbanul Muslimun”, sekelompok orang yang tidak dikenal memuntahkan peluru-peluru makar mereka, setelah itu mereka berlari menghilang. Dengan tenaga yang masih tersisa beliau membopong tubuhnya ke rumah sakit, namun tak seorang dokter pun yang bersedia menangani luka parah beliau. Mereka sengaja membiarkannya tersungkur di tengah lumuran darah yang mengucur tiada henti. Tak satu pun nurani yang tersentuh, tak satu pun mata yang menangis. Mereka bahkan menghalangi para pengikut beliau yang ingin menjenguknya.

Pada waktu itu tahun 1949, dua jam setelah penembakan, beliau menghembuskan nafas yang terakhir dan gugur syahid di jalan Allah SWT. Beliau telah mewariskan sejumlah karya yang amat cemerlang, dua diantaranya adalah : Mudzakiraat Ad-Dakwah wa Da’iyah (Catatan Harian Dakwah dan Sang Da’i) dan Majmuatur Rasail (Kumpulan surat-surat).Syeh Muhammad Abduh


Ulama Islam Ulung pendiri aliran Mesir Modren. Dilahirkan di Mesir Bawah, putra keluarga petani. Setelah tamat sekolah di tanta, mengunjungi perguruan tinggi Al-Azhar, tempat ia menyelami mistik. Tahun 1872 berjumpa dengan dan menjadi murid terkemuka Sayyid Jamaludin Al-Afgani yang menyingkapkan kepadanya sistim menuntut ilmu yang baru, dengan memperlihatkan buku-buku karangan sarjana-sarjana Barat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan juga yang menarik perhatiannya atas masalah masalah nasional Mesir dan kaum Muslimin umumnya. Mulai tahun 1876 menjadi wartawan.

Setelah mendapat ijazah Al-Azhar menjadi guru pada Darul Ulum untuk sementara dan dalam tahun 1880 diangkat Menjadi pemimpin harian resmi al-waka’I al- Masriyah. Akhir tahun 1882 dibuang karena tanggapannya yang dipandang berbahaya oleh pemerintah Arabi Pasya. Setelah berdiam beberapa waktu di Beirut, pindah kr Paris tempat berjumpa lagi dengan Sayyid Jamaluddin Al-Afgani, Keduanya mendirikan perkumpulan al-urwatul wustqa yang menerbitkan majalah yang sama namanya. Meskipun majalah tersebut. Tidak berlangsung lama, namun telah dapat mempengaruhi dan mengobarkan perASAAN NASIONAL DI SELURUH DUNIA Islam. Setelah beberapa tahun menjadi guru dan memperdalam pengetahuan di Beirut diizinkan pulang ke tanah airnya (1889), diangkat menjadi kadi(hakim), dan setelah mengalami kenaikan pangkat beberapa kali di angkat menjadi mufti Agung(1889),. Dalam jabatan ini dan sebagai Anggota Badan Penasehat Agung Al-Azhar, besar pengaruhnya atas pertumbuhan Islam Modren. Majalah Al-Manaar menyiarkan ajaran pembaharuan agama Islam kembali ke bentuk aslinya dengan menggunakan akal budi dalam pemikiran agama dan memberikan kemungkinan bagi perumusan baru I’tikad-I’tikad abad pertemngahan dalam istilah modern, dengan menuntut kebebasan ijtihad dan kemungkinan be ijma’ baru berlandaskan kepada keadaan modern. Pendorong pembaharuan pelajaran bahasa Arab dan penakuan hak-hak asasi rakyat. Disamping karangan-karangannya dalam majalah-majalah di antara banyak karyanya yang terkenal ialah tauhid.Tok Kenali

Tuk Kenali ialah seorang tokoh tokoh ‘Ulama’ , guru, tokoh pembangun pemikiran umat Islam di dunia sebelah sini, di awal abad ke-20. Beliau seorang alim Rabbani yang dalam hidupnya banyak berpandukan kitab Suci Al-Quran disamping Sunnah Nabi Shallallaahu alaihi wasallam. Beliau disebut juga sebagai seorang yang memilih hidup sederhana . dan juga seorang wali keramat dan mendapat ilham daripada Allah dan ilmu laduni (Ilmu Kurniaan Ilahi tanpa belajar).

Bagi seseorang yang mengkaji sejarah tanah air, lebih-lebih lagi menyelidiki “sejarah kelantan’ maka dia secara langsung atau tidak, akan menemui nama Tuk kenali’. Mengikut perkembangan sejarah, Tuk Kenali adalah merupakan seorang pembangun fikiran umat Islam di dunia sebelah sini menerusi pengajaran kepada murid-murid yang bertebar pada beberapa tempat di Alam Melayu, juga melalui fikiran-fikirannya yang membina menerusi majalah “Pengasuh”, keluaran Majlis Agama Islam dan Adat istiadat Melayu kelantan dan majalah “Al-Hikmah” sebuah majalah pengatahuan yang antara lain yang sedang bersemarak di masa ini.

Sesuatu perkara yang menarik perhatian kita ialah perjuangan dan penghidupan Tuk kenali adalah agak nyata. Beliau banyak menerima pengaruh dari ajaran-ajaran Failasuf islam Al-Iman Ghazali , (1058-1111M) seorang pembangun dan pembina fikiran umat Islam yang banyak membuat pembaharuan dalam acara mengupas soal-soal agama berdasarkan ajaran-ajaran kitab suci Al-Quran dan hadis di samping memperoleh ilmu ladunni di zaman silam. Melihat kepada perjuangannya, kita mendapati cara perjuangannya hampir-hampir sama dengan perjuangan Syaikh Muhammad Abduh (1849-1905M), seorang pembawa pembaharuan pemikiran umat Islam yang meletakkan kitab Al-Quran sebagai asas perjuangannya dan perjuangannya adalah secara melyeluruh menyedar dan membina masyarakat dalam aspek hidup, agama, ilmu pengatahuan, politik, sosial ekonomi dan lain-lain yang secara kebetulan di masa Tuk kenali berada di kota Suci makkah dan semasa beliau melawat ke Mesir 1322H (1904M) merupakan akhir zaman Syaikh itu.

Beliau dilahirkan di Kampung Kenali, Kubang Kerian, Kota Bharu, Kelantan kira-kira pada tahun 1287H (1870M*) dengan nama Muhammad Yusof (Pernah disebut sebagai Awang sahaja) iaitu di penghujung pemerintahan Sultan Muhammad II (1837-1886M). Bapanya seorang petani bernama Ahmad, manakala Fatimah, ibunya adalah seorang insan yang sopan dan bercita-cita tinggi dan murni.

LATAR BELAKANGNYA:

Muhammad Yusoff dilahirkan dalam keluarga yang sederhana, dan ini adalah membentukkan sifat peribadinya yang tidak menonjol. Bapanya seorang petani manakala ibunya bagaimana kebiasaan orang-orang di kampungnya adalah bekerja menolong pekerjaan suaminya.

Sebelum melanjutkan pelajaran ke luar negeri, Muhammad yusof telah mula belajar pada datuknya sendiri Encik Salleh (Tok Leh) iaitu dalam pelajaran membaca kitab suci Al-Quran dan pelajaran tulis-menulis. Sesudah itu dia menyambungkan pelajaran ke masjid Besar Al-Muhammadi, Kota Bharu dan tempat-tempat pengajian lain di sekitar kota Bharu dalam pelajaran Bahasa Arab, nahu, saraf juga pengetahuan agama.

Perlu disebutkan bahawa datuknya adalah seorang yang lebai, wara, mempunyai sedikit sebanyak ilmu-ilmu agama untuk panduan hidup, seorang yang mempunyai kesedaran, mematuhi peraturan-peraturan agama dan gemar berbuat ibadat semata-mata mencari keredaan Allah.

Bapanya meninggal dunia sewaktu umurnya baru meningkat 5 tahun. Beliau dilantik di bawah pengawasaan datuknya menyebabkan pengaruh bapanya kurang terasa dalam corak hidupnya. Disamping itu nenek perempuan tirinya, Tuk Mek ngah turut memberikan pendidikan yang baik kepadanya termasuk pengawasan terhadap punca-punca makanan yang hendak disajikan. Menurutnya pengaruh-pengaruh makanan-makanan yang haram adalah membawa akibat yang buruk dalam penghiduppan di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat.0 comments:

Post a Comment

jAnGan Tau BacE Jee, Komen SekAli....

Rakan Persinggahan

clikck me