Wednesday, December 1, 2010

Peringatan~

‎"Manusia dapat menyanjung orang lain di dunia ini karena kemunafikannya, namun ia tidak akan pernah mendapatkan kesenangan di akhirat"....setuju, sangat setuju...

"Sesungguhnya orang-orang munafiq itu ditempatkan pada tingkatan neraka palin...g bawah dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorangpun penolong bagi mereka."
(An-Nisa : 145)

"Mereka selalu ada dalam keraguan, sebab mereka tidak masuk pada golongan orang mukmin dan tidak pula golongan mereka ( orang kafir). Barang siapa yang disesatkan Allah maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya."
(An-Nisa : 143)

"Apabila dikatakan kepada mereka; marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan kepada rasul-Nya nescaya kamu lihat orang orang munafiq menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu."
(An-Nisa : 61)

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu telah beriman. Mereka menjawab: Patutkah kami ini beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu? Ketahuilah! Sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui (hakikat yang sebenarnya).
Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata: Kami telah beriman dan manakala mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka berkata pula: Sesungguhnya kami tetap bersama kamu, sebenarnya kami hanya memperolok-olok (akan orang-orang yang beriman).
Allah (membalas) memperolok-olok dan membiarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan mereka (yang melampaui batas itu)."
(Al-Baqarah : 13-15 ).

"Dan apabila engkau melihat mereka, engkau tertarik hati kepada tubuh badan mereka (dan kelalukannya) dan apabila mereka berkata-kata, engkau juga (tertarik hati) mendengar tutur katanya (kerana manis dan fasih. Dalam pada itu) mereka adalah seperti batang-batang kayu yang tersandar (tidak terpakai kerana tidak ada padanya kekuatan yang dikehendaki). Mereka (kerana merasai bersalah, sentiasa dalam keadaan cemas sehingga) menyangka tiap-tiap jeritan (atau riuh rendah yang mereka dengar) adalah untuk membahayakan mereka. Mereka itulah musuh yang sebenar-benarnya maka berjaga-jagalah engkau terhadap mereka. Semoga Allah membinasa dan menyingkirkan mereka dari rahmatNya. (Pelik sungguh!) Bagaimana mereka dipalingkan (oleh hawa nafsunya dari kebenaran)?"
(Munafiqun : 4)

"Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan mereka (orang-orang kafir dan orang-orang munafik) di neraka Jahannam."
(An-Nisa : 140)

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang terkebawah sekali dari (lapisan-lapisan dalam) Neraka dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat sesiapa pun yang boleh menolong mereka."
(An-Nisa : 145).

"Wahai Nabi! Berjihadlah (menentang) orang-orang kafir dan orang-orang munafiq, serta bertindak keras terhadap mereka dan (sebenarnya) tempat mereka ialah Neraka Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."
(At-Tahrim : 9)

"Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk solat mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riak (ingin dipuji) di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit"
(An-Nisa' 142)

Ya Allah ku mohon perlindungan...hindari & jauhkan la kami
dr menjadi golongan munafik,
dr hasutan, fitnah & pengaruh gologan munafik...
Amin Ya Allah...

0 comments:

Post a Comment

jAnGan Tau BacE Jee, Komen SekAli....

Rakan Persinggahan

clikck me